Velikost písma

Czech POINT

 

Úřady na dlani, Czech POINT,

neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Končí doba zbytečného obcházení úřadů, hodinová čekání či zdlouhavé dojíždění. Už si nikdo nemusí brát dovolenou, aby si jel vyřídit výpis z katastru nemovitostí do vzdáleného města. Končí pocit beznaděje člověka před kolosem státní byrokracie. Přichází Czech POINT, nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi.

Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost. Czech POINT vám ušetří čas, nervy i peníze.

 

Co poskytuje Czech Point

 

Kdy je možné žádat o výpis?               

  V úředních hodinách obecního úřadu.

 

Ceník poskytovaných služeb

Cena za 1. stranu

Cena za každou další

Obchodní rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Živnostenský rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Katastr nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

Rejstřík trestů

50,- Kč

0,- Kč

Výpis z bodového systému řidičů

100,- Kč

50,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doklady potřebné k výpisu               

U veřejných evidencí (Obchodní rejstř., Živnostenský rejstř., Katastr nemovitostí) není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku:           

  • Obchodní rejstřík - IČ subjektu           
  • Živnostenský rejstřík - IČ fyzické osoby nebo právnické osoby           
  • Katastr nemovitostí - název katastrálního území a číslo listu vlastnictví nebo identifikace nemovitosti, číslo popisné, evidenční, parcelní, číslo jednotky
  • Výpis z Rejstříku trestů - pro vydání ověřeného je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti slouží platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z Rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z Rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem osoby, která ho k úkonu zmocnila, a prokázat svou totožnost.
  • Výpis z bodového systému řidičů - Povinností je dostavit se osobně, sebou platný občanský a řidičský průkaz.

 

Upozornění

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů

Administrátor: Lenka Kristková