Velikost písma

Veřejná správa:

Elektronický portál územních samospráv - www.epusa.cz

Finanční úřad - cds.mfcr.cz

Katastrální úřad - www.cuzk.cz

Liberecký kraj - www.kraj-lbc.cz

Města, obce online - www.obce.cz

Ministerstvo sociálních věcí - www.mpsv.cz/cs/

Ministerstvo pro místní rozvoj - www.mmr.cz

Ministerstvo vnitra České republiky - www.mvcr.cz

Obchodní rejstřík - www.justice.cz

Portál evropské unie - http://europa.eu

Portál veřejné správy České republiky - http://portal.gov.cz

Pozemkový fond - www.pfcr.cz

Státní správa - www.statnisprava.cz

Úřad práce v Liberci - http://portal.mpsv.cz/sz/local/lb_info

Vláda České Republiky - www.vlada.cz

Vesnice roku - www.vesniceroku.obce.cz

Volby České republiky - www.volby.cz

Web pro otevřenost veřejné správy - www.otevrete.cz

Sousední města a obce:

Cetenov - http://cetenov.sweb.cz/

Český dub - www.cdub.cz

Osečná - www.osecna.info

Strážiště, Kozmice - www.strazistemb.wz.cz

Všelibice - www.vselibice.cz

Spolky:

Ćeská Beseda Český Dub - https://beseda.cdub.cz/

Český svaz ochránců přírody - www.csop.cz

Místní akční skupina - www.podjestedi.cz

Naše Podještědí - www.nasepodjestedi.cz

Sportovní areál SK Hlavice - www.sk-hlavice.cz

Statek, o. s. - www.statek.org

Ostatní:

Bohoslužby - http://bohosluzby.rkc-lbc.cz/

Systém sběru a třídění odpadu - www.ekokom.cz

Třídění odpadu - www.jaktridit.cz

Kozí farma, prodej kozích produktů - ww.farmapodjestedem.cz

 

 

http://europa.eu
Administrátor: Lenka Kristková