Velikost písma

Pouť

 

 

 

OZ se usneslo

s ohledem na stále platné MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví jako správního úřadu příslušného podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), které to mimořádné opatření nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 s účinností ode dne 4. července 2020 od 0:00 hod. do odvolání a skrze, které zakazuje nebo omezuje slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob

 

proti pořádání Hlavické pouti 2020.

 

Hlasováno bylo:

Pro - (1)

Proti - (7)

Zdržel se - (0)

 

Odůvodnění:

Zastupitelé vyjádřili své názory týkající se pořádání Hlavické pouti v termínu 29. – 30. 8. 2020.

Dále byly zváženy veškeré aspekty problematiky s tím spojené a také byl při rozhodování vzat v potaz stávající vývoj zdravotní situace v Libereckém kraji a ostatních krajích ČR.

Vzhledem k tomu, že dle názoru epidemiologů i selským rozumem bude koronavirus mezi populací i po zbytek roku, 7 zastupitelů z 8 rozhodlo, že primárně nesmí být ohroženo zdraví našich zejména starších spoluobčanů. Ano, Hlavická pouť je tradiční akcí, ale odloženy jsou i významnější akce než naše pouť (olympiáda, významné soutěže atd.). Zavlečení nákazy do naší obce, vedoucí k případnému poškození zdraví či dokonce úmrtí našich spoluobčanů, si zastupitelé obce svým hlasováním nepřejí a rozhodně si to nechtějí vzít na svědomí. Nelze totiž předpokládat, že budou dodržovány odstupy mezi lidmi a průběžně dezinfikovány stánky, výrobky, atrakce apod. Těm, které naše rozhodnutí zklamalo, se omlouváme, ale snad naše důvody pochopí.

Obecním úřadem budou vytvořeny plakáty informující širokou veřejnost o opětovném konání Hlavické pouti v roce 2021.

 

 

Obecní úřad obce Hlavice srdečně zve na tradiční Hlavickou pouť 2018

Program je v přiloženém souboru: 

Obecní úřad Hlavice srdečně zve na

tradiční

 

HLAVICKOU

POUŤ

která se koná

26. a 27. srpna 2017

-------------------------------------------------------

Pátek 25.srpna

od 14,00-pouťové atrakce

 

V sobotu 26. a v neděli 27. srpna po celý den

Pouťové atrakce

Stánkový prodej všeho druhu

 

26. srpna v sobotu ve 21:00 hodin slavnostní ohňostroj

27. srpna – neděle v 10,30 hodin

 Poutní mše svatá

  v kostele sv. Linharta v Hlavici

 

26. srpna – sobota kostel otevřen od 9:00 do 19:00,   18:00 hod. VIGILIE

27. srpna – neděle  kostel otevřen od 9:00 do 16:00,   15:00 hod. Svátostné požehnání

 

 25. srpna – pátek 21:00-02:00 hodin – na letním parketu

 POUŤOVÁ ZÁBAVA
hraje rocková kapela REALITA ROCK  
           

            26. srpna – sobota 21:00 – 02:00 hodin na letním parketu

POUŤOVÁ  OLDIES PARTY

hrajeDj Sphingx & Dj Benny, hudba od 60' let po hity milenia

 

27. srpna – neděle v 17:00 hod. mistrovké utkání

 

Okresního přeboru SK Hlavice – Chotyně

Administrátor: Lenka Kristková