Velikost písma

Demografický vývoj obce Hlavice (zdroj ČSÚ)

 

Území: Obec Hlavice

Kraj: Liberecký

Kód obce: 564 052

Části obce: Doleček, Hlavice, Lesnovek, Vápno

Obec s pověřeným obecním úřadem: Český Dub

Obec s rozšířenou působností: Liberec

 

Obecná charakteristika

Katastrální plocha (ha): 827

Počet katastrů: 2

Počet územně technických jednotek: 2

Počet částí obce: 4

Nadmořská výška (m n. m.):400

Kultura

Veřejná knihovna: 1

Sakrální stavba (kostel):1

Hřbitov: 1

Školství

Mateřská škola: 1

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník): 1

Sport

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem): 2

Tělocvičny (vč. školních): 1

Zdravotnictví

Zdravotnické zařízení: -

Ostatní

Restaurace: 1

Pošta: -

Policie: -

Vodovod:1

Plynofikace:-

Kanalizace: -

Obyvatelstvo

Počet bydlících obyvatel k 31.12.2013: 228

muži: 103

ženy: 125

Počet obyvatel ve věku nad 15 let: 202

muži: 93

ženy: 109

Druhy pozemků

Celková výměra pozemku (ha): 827

Orná půda (ha): 308

Zahrady (ha): 24

Ovocné sady (ha):6

Trvalé trávní porosty (ha):168

Zemědělská půda (ha): 505

Lesní půda (ha): 255

Vodní plochy (ha): 7

Zastavěné plochy (ha):9

Ostatní plochy (ha): 51

Hospodářská činnost

Počet podnikatelských subjektů celkem:41

podle převažující činnosti

Zemědělství, lesnictví, rybolov: 6

Průmysl: 6

Stavebnictví: 1

Doprava a spoje: 2

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství: 10

Ostatní obchodní služby: 5

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění: 3

Školství a zdravotnictví: 2

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby: 6

 

podle právní formy

Státní organizace: 1

Akciové společnosti: -

Obchodní společnosti: -

Družstevní organizace: -

Peněžní organizace - počet subjektů: -

Živnostníci: 24

Samostatně hospodařící rolníci: -

Svobodná povolání: 2

Zemědělští podnikatelé: 4

Ostatní právní formy: 10

Zdroj: Český statistický úřad

Administrátor: Lenka Kristková